Copyright

Alt indhold på Appnyt.dk er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke gengives, hverken helt eller delvist, uden forudgående aftale. Det er således heller ikke tilladt at gengive hele tekster, selvom dette sker med tydelig kildeangivelse.

Vi udviser absolut ingen tolerance over for tyveri af indhold og retsforfølger uden varsel enhver privatperson og ethvert medie, der bringer vores indhold uden forudgående aftale.

Vores advokater er ikke blege for at kræve større femcifrede beløb i erstatning fra kopister, der sædvanligvis også bliver dømt til at betale sagsomkostninger for et tilsvarende beløb.

Når alt det er sagt, er vi altid villige til at overveje at indgå samarbejdsaftaler med medier eller andre, der ønsker at bringe vores materiale.

Er du interesseret i at benytte dele af indholdet på Appnyt.dk, kan du kontakte Anders Hansen på ah@appnyt.dk.